Slide

STÄNDIGT PÅ VÄG FRAMÅT

STÄNDIGT PÅ VÄG FRAMÅT

Vår drivkraft är att ständigt vilja utvecklas. Denna drivkraft och förmågan att se möjligheterna i framtiden har lett oss att bli ett av Sveriges ledande transport- och entreprenadföretag. 

Tillsammans med våra 300 engagerade medarbetare kan vi idag, och i framtiden, fortsätta leverera högkvalitativa tjänster inom hela logistikens område.


Åkeri

Tommy Nordbergh Åkeri utför olika typer av logistikuppdrag. Med kärnverksamhet i tempererade livsmedelstransporter, från det kalla till det varma.

Med en egen flotta av lastbilar har vi full kontroll och kan därmed alltid skapa flexibla lösningar med högsta servicegrad.

Du bokar dina transporter på bokning@tnordbergh.se 

 

Maskin & Entreprenad 

Vår maskin- och entreprenadverksamhet utför de flesta bygg- och anläggningsarbeten åt både offentliga som privata organisationer samt privatpersoner.

Vår verksamhet utför också de mest förekommande tjänsterna inom det moderna lantbruket.

Du beställer maskintransporter, entreprenads- och lantbrukstjänster på maskin@tnordbergh.se

Genom vår långa erfarenhet har vi skaffat oss en gedigen kunskap och kan därför erbjuda utbildningar för fler goda yrkesförare. Kontakta oss på maria@tnordbergh.se

 

Fastigheter

Nordbergh Fastigheter äger, förvaltar och erbjuder hyresfastigheter för både privata och kommersiella syften. 

För mer information kontakta stefan@tnordbergh.se
eller Tommy Nordbergh på 0709-763333

Nyheter